Bikube
Home Produkter Birøkt Galleri Kontakt Sveen Gård
Halmkube

Linker


Søndre Land
Honningcentralen
Norges birøkterlag
Dyrevennlig såpe
Inatur
Runåbergs frø


Honning fra Land

Du har nå funnet hjemmesiden til Sveen Gård på Søndre Land.
På Sveen produseres det honning, sanket av landets flinkeste bier.
Sveen gård ligger ved Randsfjorden i Søndre Land.
Sveen er en gammel husmansplass fra 1600 tallet under Nordraak gård
Plassen ble opprinnelig kalt Torpenils-Sveen etter Nils Jonson.
Nils kom til Nordraak gård i 1667 som husmann og ryddet Sveen.
Han ble født rundt 1636 i Finnland og kom til Norge som en av mange
finner som innvandret hit på 1600-tallet. Han hadde norsk kone men ingen barn.
Torpenils-Sveen ble etterhvert til Torpesveen og kalles idag Sveen.
Våningshuset og låven er fra første halvdel av 1800-tallet.


Dronning
foto: Hein Sveen Bodahl